igaz szerelem!fashionolvasni jó!ingatlanoktech-nekedcsak nőknek!
Egyéni keresés

A t­he­wi­ne.­co.­za egy o­­lyan ol­­dal, a­­hol a bor tör­­té­­ne­­téről, ki­a­la­­ku­­lá­­sá­­ról ol­­vas­­ha­­tunk. Egy i­­gen köz­­ked­­velt i­­tal­­ról van szó.

hirdetés

A szőlő ter­­mesz­­tés­­nek és a bor el­­ké­­szí­­té­­sé­­nek ha­­gyo­­má­­nya van. Ma­­gyar­or­­szá­­gon is van több bor­­vi­­dék, me­­lyek bo­­ra­i i­­gen hí­­re­­sek.